การชำระเงิน

ชำระได้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี  869-3-00144-7
ชื่อบัญชี:  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำนักวิทยบริการ)
แจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่นี่ ส่งหลักฐานการชำระเงิน โทรศัพท์:  0 9457 51331, 045-353140

ชำระเงินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2565
ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ คลิกที่นี่